Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2018

Edycja XVII 2012

XVII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku 2012" odbywa się pod:

Patronatem:

Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Generalnego Konserwatora Zabytków
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Ministerstwa Sportu i Turystyki
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Głównego Inspektor Nadzoru Budowlanego
Głównego Inspektor Ochrony Środowiska
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Patronat medialny:

MURATOR - Inwestycje Budowlane
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM
muratorplus.pl - budowlany serwis profesjonalistów
Miesięcznik "Materiały Budowlane"
Czasopismo "Mosty"
czasopismo "Autostrady"


Współpraca:

Związek Powiatów Polskich


Do Konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w każdej z następujących kategorii:

obiekty mieszkalne
obiekty hotelarsko-turystyczne
obiekty przemysłowe i inżynieryjne
obiekty użyteczności publicznej
obiekty szkolnictwa
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
obiekty ochrony środowiska
obiekty zabytkowe
elewacje i termorenowacje
najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
modernizacje dróg
modernizacje obiektów mostowych
obiekty sakralne
tereny zieleni

Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

  • nowoczesność technologii
  • wysoką jakość wykonawstwa
  • wysokie efekty ekologiczne
  • dbałość o architekturę
  • rewitalizację zespołów urbanistycznych
  • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia