Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2018

Edycja XIV 2009

Patronat nad XIV Edycją Ogólnopolskiego Konkursu 
"Modernizacja Roku 2009" sprawuje:

 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Generalny Konserwator Zabytków
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Patronat medialny
 • Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
 • Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM

Współpraca
 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Związek Powiatów Polskich
 • Mennica Śląska Sp. z o.o.
 

Do Konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w każdej z następujących kategorii:
 • obiekty mieszkalne
 • obiekty hotelarsko-turystyczne
 • obiekty przemysłowe i inżynieryjne
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty szkolnictwa
 • obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
 • obiekty ochrony środowiska
 • obiekty zabytkowe
 • elewacje i termorenowacje
 • najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz
 • rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
 • modernizacje dróg i obiektów mostowych
 • obiekty sakralne
 • tereny zielone

 
Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

 • nowoczesność technologii
 • wysoką jakość wykonawstwa
 • wysokie efekty ekologiczne
 • dbałość o architekturę
 • rewitalizację zespołów urbanistycznych
 • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia