Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2017

Kapituła

Szanowni Państwo Laureaci Konkursu
        
        Zgodnie z regulaminem Konkursu „Modernizacja Roku” jego laureaci uzyskują prawo do uczestniczenia w pracach Kapituły Konkursu. Jako Członkowie Kapituły jesteście Państwo elitarnym gronem osób, które ma wpływ na przebieg kolejnych edycji Konkursu, a przez to na kształtowanie tendencji i kierunków polskiego budownictwa.
        Dla członków szacownego grona organizowane jest, zgodnie z kilkunastoletnią tradycją Konkursu „Modernizacja Roku” coroczne Spotkanie jego Kapituły. Na Spotkaniu tym zapadają ważne dla Konkursu i polskiego budownictwa decyzje, poruszane są tematy dotyczące realizacji remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich. To Państwo - Członkowie Kapituły - przez swoją obecność, dyskusje, spostrzeżenia, wymianę poglądów na Spotkaniu kreują najlepsze wzorce w dziedzinie budownictwa. Obradom Kapituły towarzyszą seminaria oraz obrady Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.
Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

  • nowoczesność technologii
  • wysoką jakość wykonawstwa
  • wysokie efekty ekologiczne
  • dbałość o architekturę
  • rewitalizację zespołów urbanistycznych
  • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia