Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2018

Laureaci MR 2016

 W tej zakładce prezentujemy Państwu nagrodzone obiekty ich inwestorów, wykonawców  i projektantów.
Głowną nagrodą w kazdej z kategorii jest Tytuł "Modernizacja Roku", drugą w kolejności jest Wyróznienie "Modernizacja Roku".
Nagrody w "Modernizacji Roku" fundują również patroni Konkursu, te laury są równie wysoką formą zaszczytu i docenienia Państwa dokonań.
Patronat nad Konkursem sprawują: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Podsekretarz Stanu Jan Widera w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Marszałek Województwa Opolskiego, a Konkurs odbywa się we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa oraz Fundacją Wszechnicy Budowanej. Partnerem Informacyjnym jest Instytut BelNIIS.Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

  • nowoczesność technologii
  • wysoką jakość wykonawstwa
  • wysokie efekty ekologiczne
  • dbałość o architekturę
  • rewitalizację zespołów urbanistycznych
  • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia