Jury Konkursu

Komitet Organizacyjny powołuje Jury Konkursowe pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki i zatwierdza wspólnie z Kapitułą Konkursu regulamin jego pracy, dysponuje środkami finansowymi na organizację Konkursu, prace Jury oraz na działania popularyzujące Konkurs i jego laureatów. Komitet Organizacyjny powołuje czasopismo popularyzujące Konkurs i mianuje jego redaktora naczelnego.
W skład Jury obok przedstawicieli organizatorów Konkursu wchodzą osoby powołane przez Komitet Organizacyjny i Kapitułę Konkursu. Komitet Organizacyjny ma prawo, w uzasadnionych przypadkach do powołania ekspertów spoza osób reprezentujących patronów i organizatorów.
Jury wizytuje wszystkie zakwalifikowane do finału Konkursu obiekty, wskazuje nagrody i wyróżnienia, i uzasadnia je pisemnie. Decyzje Jury zapadają zwykle większością głosów a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Protokół końcowego posiedzenia Jury, podpisany przez wszystkich członków jest ostatecznym rozstrzygnięciem Konkursu.

Jury Konkursu Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” w składzie:

Przewodniczący Jury:
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

Członkowie Jury:

mgr Zbigniew Bachman prezes Fundacji Wszechnicy Budowlanej

Krzysztof Gniewkowski Dziennik Rzeczpospolita

Eugeniusz Kolator radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Katarzyna Lichota Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Samorząd Województwa Opolskiego

Piotr Młynarczyk naczelnik wydziału infrastruktury Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

mgr inż. arch. Anna Pikuła

dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju Politechnika Białostocka

mgr inż. Zdzisław Siewiera

Wiesław Sobczyk radca Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

dr hab. Andrzej Zieliński
 


inż. Roman Pikuła - Komisarz Konkursu
mgr Robert Plewiński - Dyrektor Konkursu

W pracach Jury uczestniczyli przedstawiciele patronów merytorycznych i naukowych:

mgr inż. arch. Sylwester Chruszcz - Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

dr hab. inż. arch. prof. PK  Andrzej Gaczoł - Politechnika Krakowska

dr inż. arch Joanna Gil-Mastalerczyk - Politechnika Świętokrzyska

Jacek Welter Dyrektor Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Komisja Konkursowa dociera do najbardziej odległych zakątków Polski przemierza nasz Kraj od Świnoujścia na zachodzie, aż po wieś Poczopek na wschodzie, od Ustki na północy, aż po Kasprowy Wierch na południu. Z roku na rok coraz większa ilość zgłoszeń, to coraz więcej pracy, ale pracy bardzo wdzięcznej i satysfakcjonującej.