Edycja XXIII 2018

XXIII  Edycja Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku & Budowa XXI w. " odbywa się pod patronatem:

Patronat:
Minister Edukacji Narodowej

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Marszałka Województwa Opolskiego
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Związku Powiatów Polskich

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

 

Patronat Naukowy:

Politechniki Częstochowskiej

Politechniki Białostockiej

Politechniki Gdańskiej

Politechniki Koszalińskiej

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Politechniki Łódzkiej

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Politechniki Śląskiej

Politechniki Świętokrzyskiej

Politechniki Wrocławskiej

 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Technical University In Zvolen-Słowacja

 

Patronat Medialny:

Dziennik Rzeczpospolita

Polish Market

Miesięcznik „Materiały Budowlane”

„Magazyn Mosty”

„Magazyn Autostrady”

„Magazyn Kruszywa”

Fakty Magazyn Gospodarczy

Ogólnopolskie Czasopismo ROM-DOM

Dwutygodnik Las Polski

Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany „Profile”

Portal budowlany „Murator Plus”

Oficyna Wydawnicza „Polcen”

Mój Żłobek Moje Przedszkole

 

Współpraca:

Związek Powiatów Polskich

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Fundacja Wszechnicy Budowlanej

Zamek Królewski w Warszawie

 

 

Patron Informacyjny:

Instytut BelNIIS-Naukowo-Badawcze Krajowe Unitarne Przedsiębiorstwo Budownictwa w Mińsku

- organ Ministerstwa Architektury i Budownictwa Republiki Białoruś

 

Do Konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w każdej z następujących głównych kategoriach:

 

       I Nowe Obiekty                                                II Modernizowane Obiekty

 

W każdej z tych kategorii zgłaszać można obiekty:

 • obiekty mieszkalne
 • obiekty hotelarsko-turystyczne
 • obiekty przemysłowe i inżynieryjne
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty szkolnictwa
 • obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
 • obiekty ochrony środowiska
 • obiekty zabytkowe
 • elewacje i termorenowacje
 • najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz
 • rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
 • modernizacje dróg
 • modernizacje obiektów mostowych
 • obiekty sakralne
 • tereny zieleni
 • nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej