241
Głosów
0
Frombork
warmińsko-mazurskie
modernizacje obiektów mostowych
242
Głosów
0
Podkowa Leśna
mazowieckie
elewacje i termorenowacje
244
Głosów
0
Rzepin
lubuskie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
253
Głosów
0
Lidzbark Warmiński
warmińsko-mazurskie
obiekty szkolnictwa
256
Głosów
0
Koronowo
kujawsko-pomorskie
obiekty hotelarsko-turystyczne
257
Głosów
0
Łańcut
podkarpackie
obiekty mieszkalne
260
Głosów
0
Żukowice
dolnośląskie
obiekty szkolnictwa