81
Głosów
17
Rzeczenica
pomorskie
obiekty ochrony środowiska
85
Głosów
15
Brzoza
kujawsko-pomorskie
nowe obiekty
86
Głosów
14
Świerki
dolnośląskie
obiekty użyteczności publicznej
90
Głosów
12
Rudna
dolnośląskie
nowe obiekty
91
Głosów
12
Wola Dębińska, Maszkienice
małopolskie
modernizacje dróg
92
Głosów
11
Błonie
mazowieckie
obiekty użyteczności publicznej
93
Głosów
10
Nowa Wieś Kłodzka
dolnośląskie
elewacje i termorenowacje
94
Głosów
10
Legnica
dolnośląskie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
95
Głosów
9
100
Głosów
7
Żukowo
pomorskie
obiekty zabytkowe