42
Głosów
0
Gołcza
małopolskie
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
43
Głosów
0
44
Głosów
0
Kępno
wielkopolskie
tereny zieleni
45
Głosów
0
Łęczna
śląskie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
46
Głosów
0
Korzenna
małopolskie
obiekty użyteczności publicznej
47
Głosów
0
Kępno
wielkopolskie
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
50
Głosów
0
Nożyno
pomorskie
obiekty szkolnictwa
51
Głosów
0
Bystrzyca Kłodzka
dolnośląskie
elewacje i termorenowacje
52
Głosów
0
Nowogard
zachodniopomorskie
obiekty użyteczności publicznej
54
Głosów
0
Rzeczniów
mazowieckie
elewacje i termorenowacje
56
Głosów
0
57
Głosów
0
Głubczyce
opolskie
elewacje i termorenowacje