25
Jankowice
wielkopolskie
obiekty zabytkowe
27
Czeladź
śląskie
obiekty użyteczności publicznej
30
Łochów
mazowieckie
obiekty hotelarsko-turystyczne
35
Oświęcim
małopolskie
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
36
Poznań
wielkopolskie
obiekty mieszkalne
38
Wejherowo
pomorskie
obiekty użyteczności publicznej
39
Dobroszyce
dolnośląskie
obiekty szkolnictwa