Goście reprezentujący ministerstwa, instytucje, media na Zamku Królewskim w Warszawie

25 wrz 2020 Wróć

Goście reprezentujący ministerstwa, instytucje, media obecni podczas uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”, 23 września 2020 roku w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Igor Baranecki - Radca, Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej,

Grzegorz Puda - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Dorota Cabańska - p.o. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Bogusław Piątek - Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Grażyna Melanowicz - zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych- Minister, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

prof. dr hab. inż. Rymsza Janusz - Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Arkadiusz Dłużniewski- dyrektor departamentu, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Piotr Młynarczyk - naczelnik wydziału infrastruktury, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza - Zastępca Kierownika Zakładu Mostów w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów

Rudolf Borusiewicz - Dyrektor, Biura Związku Powiatów Polskich

Danuta Gawęcka - sekretarz Polskiej Izb Inżynierów Budownictwa, juror, Polska Izba Inżyniera Budownictwa

Jacek Gromniak - dyrektor Wykonawczy, Członek Zarządu, Polska Izba Budownictwa

Stanislav Kučirek- Prezes Słowacko-Polskiej Izby Handlowej       

Piotr Kubańda - juror konkursu, wice prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego

Zbigniew Cierniak - dyrektor Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

Aneta  Grinberg-Iwańska – Prezes, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Monika Czechowska - redaktor Serwisu „Muratorplus.pl”

Zuzanna Dąbrowska - redaktor Dziennika „Rzeczpospolita”

Adam Podhorecki - przewodniczący jury, prezes Kujawsko- Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

dr inż. Monika Jaworska-Wędzińska - Juror, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Radom

dr hab. inż. Jerzy Obolewicz – juror, Politechnika Białostocka

dr hab. Andrzej Zieliński -  dziennikarz, juror, Warszawa

prof. dr hab. inż. Andrzej Gaczoł – juror, Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. arch. Grzegorz Nawrot – juror, Politechnika Śląska

Zdzisław Siewiera – juror, nadleśniczy, radny województwa,

Małgorzata Boryczko – juror PINB Kraków

Mirosław Pasternak -  juror PINB Głubczyce