12 cze 2019 Wróć

VII Edycja Seminarium "Architektura bez barier - dostosowanie przestrzeni urbanistycznej dla seniorów"

VII Edycja Seminarium

pt. “Architektura bez barier - dostosowanie przestrzeni urbanistycznej dla seniorów”

Odbyła się w panelu dwudniowym 17-18 stycznia 2019 r. w Pałacu i Folwarku Łochów.

Pierwszego dnia swoje wystąpienia zaprezentowali:

  • prof. ndzw. dr hab. inż. Barbara Rymsza wraz z dr inż. Krzysztofem Kaperczakiem z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów -  "Konkursy architektoniczne jako sposoby na dostosowanie przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością"
IBDMKaperczak
  • Grzegorz Malesiński. wicedyrektor delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu - "Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych na podstawie raportu NIK"
NIK
  • Przemysław Herman, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - "Dostępność Plus - architektura dla wszystkich"
MIiR
  • Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - "Projektowanie uniwersalne i dostosowanie obiektów dla osób starszych i niepełnosprawnych w działaniach PFRON"PFRON

     

  • prof. ndzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza, zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

IBDM

 

Drugiego dnia swoje wystąpienia zaprezentowali:

  • dr hab. inż. arch. Marek Wysocki prof. nadz. Politechnika Gdańska - "Elementy małej architektury w przestrzeni publicznej przyjaznej seniorom"
PG
  • dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł, prof.PK,  Politechnika Krakowska - "Zagadnienia projektowe i realizacyjne w zakresie dostosowania modernizowanych zabytkowych zespołów muzealnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych"
PK
  • prof. dr hab. Marek Iwański, Politechnika Świętokrzyska - "Projektowanie uniwersalne"
PŚ