VII Edycja Seminarium pt. “Architektura bez barier - dostosowanie przestrzeni urbanistycznej dla seniorów”

4 sty 2019 Wróć

 

  17 stycznia 2019 r. odbędzie się: VII Edycja Seminarium pt. “Architektura bez barier - dostosowanie przestrzeni urbanistycznej dla seniorów”

 

 

Data i  godzina: 17 stycznia 2019 r., godzina: 15.00-18.00

Miejsce: Pałac i Folwark Łochów

Organizator: Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego

 

Zapraszamy samorządowców, wykonawców, projektantów, osoby zainteresowane tematem do udziału w bezpłatnym Seminarium po uprzednim wypełnieniu karty zgłoszenia (w załączniku)

 

 

Swoją obecność potwierdzili:

- Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Przemysław Herman, zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu  Społecznego   w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

- Grzegorz Malesiński, Wicedyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu

- Tomasz Maruszewski, zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Michał Pelczarski, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 

- dr hab. inż. arch. prof. PK Andrzej Gaczoł, Politechnika Krakowska

prof. dr hab. inż. Marek Iwański, Politechnika Świętokrzyska

- dr inż. Krzysztof Kaperczak, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

- dr hab. inż. prof. PCz. Maciej Major, Politechnika Częstochowska

- prof. ndzw. dr hab. inż. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

- prof. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

- prof. nadz. dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska

 

 

Zostaną zaprezentowane aktualne zmiany w architekturze, projektowaniu i budowie przestrzeni przeznaczonej dla osób starszych i niepełnosprawnych, z punktu widzenia inwestorów, firm budowlanych, architektów i administracji samorządowej. Bez wątpienia będzie to interesujące i inspirujące doświadczenie dla wszystkich uczestników, aby poznać szerszą perspektywę tego problemu w naszej rzeczywistości.

 

 

 

 

Zgłoszenie prosimy wypełnić i przesłać mailem lub faxem do 15.01.2019

mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl, fax. 052 322 67 70

 

 

 

 

Załączniki