XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

1 paź 2020 Wróć

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Ossa, 29-30 września 2020 r.

 

Robert Plewiński dyrektor Konkursu oraz Aleksandra Pers zastępca dyrektora, brali udział w 26 Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich. Podczas przemówienia dyrektor podkreślił znacząca rolę Powiatów w zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Pomimo pandemii sześć obiektów, których inwestorem był powiat rywalizowało w finale konkursu, co świadczy o sile polskich starostw.

1) powiat wejherowski

2) powiat nakielski

3) powiat kartuski

4) powiat oławski

5) powiat nowotarski

6) powiat rawski

We wrześniowym posiedzeniu udział wzięli delegaci, zaproszeni goście, przedstawiciele powiatu Saarpfalz, a także Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w kancelarii prezydenta, który odczytał list do zgromadzonych od Andrzeja Dudy. Godny uznania jest dorobek państwa organizacji – Związku Powiatów Polskich(…) Cieszę się, że Związek Powiatów Polskich promuje i upowszechnia ideę demokracji lokalnej, stanowiącą jeden z konstytucyjnych filarów naszego ładu ustrojowego – pisał Prezydent RP. Samorządy powiatowe wypełniają ogromnie ważną rolę w naszej wspólnej walce z pandemią. Znajdujące się w państwa gestii szpitale powiatowe to bardzo istotne ośrodki diagnozowania i leczenia choroby wywołanej przez COVID-19 – czytamy w liście.

Odczytane zostały też listy od Premiera Mateusza Morawieckiego i Tomasza Grodzkiego, Marszałka Senatu.

Podczas Gali poznaliśmy Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów, Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Związek Powiatów Polskich wręczył także nagrody "Super Powiat", "Super Miasto" i "Super Gmina" za rok 2019.

Więcej informacji na stronie Patrona Konkursu: kliknij tutaj