Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2019
Plebiscyt „Modernizacja Roku 2016”
głosowanie na najpopularniejsze modernizacje w Polsce

10. Dzigorzew Sieradz: Wykorzystanie ścieku oczyszczonego do ogrzewania obiektów oczyszczalni ścieków
  • PO
    MODERNIZACJI
Dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sieradzu- Oczyszczalnia Ścieków w Dzigorzewie został zaprojektowany system odzysku ciepła ze ścieków komunalnych oparty na pompie ciepła. Budynek, w którym została zainstalowana instalacja pompy ciepła to budynek administracyjno- socjalny. W budynku znajduje się kotłownia olejowa dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. System otrzymywania ciepłej wody użytkowej został zastąpiony przez układ hybrydowy z wykorzystaniem kolektorów solarnych wspomaganych ciepłem z kotłowni olejowej. Dla pokrycia zapotrzebowania ciepła dla centralnego ogrzewania budynku dobrano sprężarkową pompę ciepła typu woda/woda firmy VIESSMANN.
Obiekt zajął 1 miejsce w kategorii „Ochrona środowiska”.
Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

  • nowoczesność technologii
  • wysoką jakość wykonawstwa
  • wysokie efekty ekologiczne
  • dbałość o architekturę
  • rewitalizację zespołów urbanistycznych
  • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia