WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2017
Plebiscyt „Modernizacja Roku 2016”
głosowanie na najpopularniejsze modernizacje w Polsce

59. Bełchatów-Rogowiec: Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów
  • PO
    MODERNIZACJI
Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów miała za zadanie poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie emisji SO2. Realizacja projektu pozwoliła na zmniejszenie emisji pyłu , związków fluorowych i związków chlorowych HCL, HF oraz metali ciężkich. W wyniku zmodernizowanej IOS , osiągnięto efekt ekologiczny. Poprzez zastosowanie w projekcie nowatorskiego rozwiązania polegającego na zabudowie półki sitowej spełniającej rolę poziomu zraszania uzyskano zakładany efekt przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów inwestycyjnych , jakie należałoby ponieść przy zastosowaniu tradycyjnego poziomu zraszania z pompa. W absorberach wymieniono również eliminatory mgły zabudowano dodatkową dmuchawę powietrza natleniającego , zmodernizowano układ sterowania AKPiA i układ zasilania elektrycznego. Ponadto zmodernizowano układ odwadniania gipsu dostosowując go do zwiększonych ilości produkowanego gipsu syntetycznego, będącego produktem ubocznym procesu odsiarczania na WWIOS poprzez zmianę technologii odwadniania gipsu polegającą na zamianie filtrów taśmowych wirówkami gipsu.
Obiekt zajął 1 miejsce w kategorii „Przemysłowo - inżynieryjne”.

Patronaty Ministerstw i Instytucji:

Patronaty uczelni wyższych:

Patronaty medialne:


Gala i wyniki XX edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2015"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej

Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

  • nowoczesność technologii
  • wysoką jakość wykonawstwa
  • wysokie efekty ekologiczne
  • dbałość o architekturę
  • rewitalizację zespołów urbanistycznych
  • profesjonalne wykonawstwo
  • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia