Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2019
Plebiscyt „Modernizacja Roku 2017”
głosowanie na najpopularniejsze modernizacje w Polsce

11. Czarnowąsy: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz m. Opole, woj. opolskie
 • PO
  MODERNIZACJI
 • PRZED
  MODERNIZACJĄ
Inwestycja jest szczególnie ważna z punktu widzenia interesu społecznego, gdyż ma na celu usprawnienie przepływu ruchu w sieci drogowej w rejonie dzielnicy Wróblin miasta Opola i miejscowości Czarnowąsy (obecnie dzielnica Opola) poprzez poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz wyprowadzenie ruchu tranzytowego z istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 454. Wpłynie to również na znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów w tych dzielnicach. Zostanie to uzyskane dzięki budowie drogi wojewódzkiej nr 454 po nowym śladzie (obwodnica) jak również poprzez przebudowę istniejącego układu drogowego co zapewni dogodne skomunikowanie istniejącej sieci drogowej z projektowaną trasą obwodnicy. Projektowana obwodnica będzie omijać obszary zabudowane dzielnicy Wróblin i Czarnowąsy miasta Opola, a jednocześnie zapewni obsługę komunikacyjną dla omijanych miejscowości. Ma to ogromne znaczenie ze względu na fakt, iż droga wojewódzka nr 454 w obrębie ww. miejscowości jest obciążona ruchem rzędu niecałych dwudziestu tysięcy pojazdów na dobę. Tak więc wyprowadzenie większości tego ruchu poza obszary zabudowy poprawi znacznie komfort życia mieszkańców.
Obiekt zajął 4 miejsce w kategorii „Drogi i obiekty mostowe”.
Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

 • nowoczesność technologii
 • wysoką jakość wykonawstwa
 • wysokie efekty ekologiczne
 • dbałość o architekturę
 • rewitalizację zespołów urbanistycznych
 • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia