Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2018
Plebiscyt „Modernizacja Roku 2017”
głosowanie na najpopularniejsze modernizacje w Polsce

11. Czarnowąsy: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz m. Opole, woj. opolskie
 • PO
  MODERNIZACJI
 • PRZED
  MODERNIZACJĄ
 • CAPTCHA [ Zmień obrazek ] Zagłosuj
Inwestycja jest szczególnie ważna z punktu widzenia interesu społecznego, gdyż ma na celu usprawnienie przepływu ruchu w sieci drogowej w rejonie dzielnicy Wróblin miasta Opola i miejscowości Czarnowąsy (obecnie dzielnica Opola) poprzez poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz wyprowadzenie ruchu tranzytowego z istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 454. Wpłynie to również na znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów w tych dzielnicach. Zostanie to uzyskane dzięki budowie drogi wojewódzkiej nr 454 po nowym śladzie (obwodnica) jak również poprzez przebudowę istniejącego układu drogowego co zapewni dogodne skomunikowanie istniejącej sieci drogowej z projektowaną trasą obwodnicy. Projektowana obwodnica będzie omijać obszary zabudowane dzielnicy Wróblin i Czarnowąsy miasta Opola, a jednocześnie zapewni obsługę komunikacyjną dla omijanych miejscowości. Ma to ogromne znaczenie ze względu na fakt, iż droga wojewódzka nr 454 w obrębie ww. miejscowości jest obciążona ruchem rzędu niecałych dwudziestu tysięcy pojazdów na dobę. Tak więc wyprowadzenie większości tego ruchu poza obszary zabudowy poprawi znacznie komfort życia mieszkańców.
Aktualnie obiekt zajmuje pozycję 3 w kategorii „Drogi i obiekty mostowe”.
Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

 • nowoczesność technologii
 • wysoką jakość wykonawstwa
 • wysokie efekty ekologiczne
 • dbałość o architekturę
 • rewitalizację zespołów urbanistycznych
 • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia