Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2019
Plebiscyt „Modernizacja Roku 2017”
głosowanie na najpopularniejsze modernizacje w Polsce

21. Legnica: Budowa Zbiorczej Drogi Południowej - etap II od ul.Wojska Polskiego do al.Rzeczpospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie
 • PO
  MODERNIZACJI
 • PRZED
  MODERNIZACJĄ
Zbiorcza Droga Południowa ma dla Legnicy charakter strategiczny, gdyż dzięki przeprawie przez rzekę Kaczawę, łączy część zachodnią miasta ze wschodnią. W wyniku realizacji inwestycji nastąpiło zwiększenie płynności ruchu drogowego i mobilności mieszkańców w granicach miasta, a tym samym poprawiło się bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Nowo powstała droga wyprowadza ruch ze śródmieścia. Nastąpiło usprawnienie ruchu na trasie dom-praca-dom oraz zwiększyła się dostępność do zlokalizowanych w otoczeniu przedmiotowej inwestycji placówek świadczących usługi publiczne. Wykonane i oddane do użytku, w ramach przedmiotowej inwestycji, parkingi z ogólną ilością 466 miejsc postojowych (w tym 24 miejsca dla osób niepełnosprawnych) pozwalają na uporządkowaną obsługę masowych imprez rekreacyjnych i sportowych, odbywających się w Parku Miejskim, obsługę basenu oraz kortów tenisowych. Głównymi efektami prorozwojowymi przedmiotowej inwestycji są: poprawa mobilności i poprawa warunków życia, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych dzięki wybudowaniu nowej drogi w mieście, a tym samym bezpośrednie skomunikowanie drogi powiatowej – ul. Jaworzyńskiej z al. Rzeczypospolitą.
Obiekt zajął 2 miejsce w kategorii „Drogi i obiekty mostowe”.
Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

 • nowoczesność technologii
 • wysoką jakość wykonawstwa
 • wysokie efekty ekologiczne
 • dbałość o architekturę
 • rewitalizację zespołów urbanistycznych
 • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia