Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2019
Plebiscyt „Modernizacja Roku 2017”
głosowanie na najpopularniejsze modernizacje w Polsce

32. Bytom: Renaturyzacja cieku wodnego w ramach projektu " Rewaloryzacja Parku Fazaniec" przy ul. Orzegowskiej w Bytomiu
  • PO
    MODERNIZACJI
W ramach tego zadania ciek oczyszczono, wyregulowano jego koryto i brzegi, oraz przebudowano 6 przepustów tj. zlikwidowano jednen z nich oraz wybudowano 5 nowych mostków nad ciekiem. Dodatkowo przy brzegach posadzono 3048 szt. roślin nadwodnych. Dzięki modernizacji zanieczyszczony i zamulony ciek, ze zniszczonymi przepustami został odnowiony, uregulowano spływ wód, oczyszczono brzegi i dno, wprowadzono nową roślinność. Wszystkie te działania przyczyniły się do: - podniesienia atrakcyjności społecznej i inwestycyjnej miasta, w szczególności dzielnic Szombierki i Bobrek - wzbogacenia walorów estetycznych i przyrodniczych parku - przywrócenia prawidłowych warunków siedliskowych - zwiększenia bioróżnorodności biologicznej - poprawy warunków zamieszkania i jakości życia mieszkańców - odtworzenia i zachowania dziedzictwa kulturowego dzielnic Szombierki i Bobrek - stworzenia atrakcyjnych przestrzeni do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnic Szombierki i Bobrek Dodatkowo prace w obrębie drzewostanu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ludzi oraz warunków stanu zdrowotnego drzew, w tym stanu zdrowotnego kasztanowców poprzez ochronę przed szkodnikami.
Obiekt zajął 3 miejsce w kategorii „Tereny zieleni”.
Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

  • nowoczesność technologii
  • wysoką jakość wykonawstwa
  • wysokie efekty ekologiczne
  • dbałość o architekturę
  • rewitalizację zespołów urbanistycznych
  • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia