Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2019
Plebiscyt „Modernizacja Roku 2017”
głosowanie na najpopularniejsze modernizacje w Polsce

34. Wrocław: Remont wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Smoluchowskiego, Norwida, Skłodowskiej, Łukasiewicza we Wrocławiu
  • PO
    MODERNIZACJI
Inwestycja pn. Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego położonego we Wrocławiu w obrębie ulic: Smoluchowskiego, Norwida, Skłodowskiej, Łukasiewicza, dz. Nr 48/5; AM-32; obręb pl. Grunwaldzki była realizowana w latach 2015-2017. Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni dróg wewnętrznych (zniszczenia, spękania, nierówności), brak instalacji deszczowej, instalacji oświetlenia oraz częściowo nieuporządkowanych miejsc gromadzenia odpadów tzw. „dzikie wysypiska”, Inwestor Wrocławskie Mieszkania przeprowadził kompleksową rewitalizację wnętrza polegającą na remoncie komunikacji kołowej i pieszej, remoncie osłon śmietnikowych, rekultywacji terenów zielonych, budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie instalacji oświetlenia.
Obiekt zajął 5 miejsce w kategorii „Tereny zieleni”.
Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

  • nowoczesność technologii
  • wysoką jakość wykonawstwa
  • wysokie efekty ekologiczne
  • dbałość o architekturę
  • rewitalizację zespołów urbanistycznych
  • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia