Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2019
Plebiscyt „Modernizacja Roku 2017”
głosowanie na najpopularniejsze modernizacje w Polsce

35. Brzóza gm. Głowaczów: Budowa dróg gminnych ul. Parcela i ul. Nadrzecznej w miejscowości Brzóza
 • PO
  MODERNIZACJI
 • PRZED
  MODERNIZACJĄ
➡ W ramach budowy ulicy Nadrzecznej zostało wykonane: - jezdnia z nawierzchnią bitumiczną o długości 1493,35 mb i szerokości 6 m, - ciąg pieszo - rowerowy zlokalizowany bezpośrednio przy jedni długości 1477 mb i szerokości 3 m z kostki brukowej, oddzielony od jezdni krawężnikiem, - zjazdy gospodarcze z kostki brukowej na przylegające do drogi działki, - pobocze po stronie prawej o szerokości 1,2-1,5 m ulepszone kruszywem - oświetlenie uliczne na długości 850 mb wraz z montażem 12 lamp sodowych o mocy 100W, - przebudowano istniejącą linię elektroenergetyczną i istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną. ➡ W ramach budowy ulicy Parcela zostało wykonane: - jezdnia z nawierzchnią bitumiczną o długości 1445 mb i szerokości 5 m, - ciąg pieszo - rowerowy z nawierzchnią z kostki brukowej o długości 571,13 mb i szerokości 2,5 m, -oświetlenie uliczne na długości 161 mb wraz z montażem 4 lamp sodowych o mocy 100W.
Obiekt zajął 1 miejsce w kategorii „Drogi i obiekty mostowe”.
Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

 • nowoczesność technologii
 • wysoką jakość wykonawstwa
 • wysokie efekty ekologiczne
 • dbałość o architekturę
 • rewitalizację zespołów urbanistycznych
 • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia