Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2019
Plebiscyt „Modernizacja Roku 2017”
głosowanie na najpopularniejsze modernizacje w Polsce

41. Goraj Zamek: Przebudowa budynku Masztalarni w Goraju Zamku na potrzeby Centrum Promocji Lasów Państwowych
 • PO
  MODERNIZACJI
 • PRZED
  MODERNIZACJĄ
Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek, zwane w niniejszym opisie Centrum Promocji LP Goraj-Zamek lub Centrum, znajduje się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, w Nadleśnictwie Krucz, na obszarze zespołu pałacowo – parkowego w Goraju- Zamku (zgodnie z decyzją w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 30 stycznia 1978 r. (L.dz. Kl.IV-5340/Dec/1/78), wraz z decyzją w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 3 listopada 2003 r. (L.dz. SOZ-415-2211/45R/03)). Roboty budowlane obejmowały:  kompleksową przebudowę pomieszczeń wewnętrznych – łącznie z wykończeniem,  odtworzenie elewacji i elementów zewnętrznych,  wykonanie systemu wentylacyjno – klimatyzacyjny,  wykonanie systemu alarmowo – pożarowego SAP,  pompy ciepła z systemem ogrzewania podłogowego i klimakonwektorami,  instalacje elektryczne,  strukturalną sieć komputerową LAN,  instalacje wod – kan,  instalacje alarmowe,  wymianę pokrycia dachowego, ocieplenia, tynki zewnętrzne,  budowę budynku garażowo – gospodarczego,  wymianę stacji transformatorowej,  kanalizacje zewnętrzną z rozdziałem na sanitarną i deszczową,  agregat prądotwórczy,  multimedialne ekspozycje sal wystawienniczych,  zagospodarowanie terenu: miejsca parkingowe, komunikacje, oświetlenie, monitoring, wiatę edukacyjną, zieleń.
Obiekt zajął 4 miejsce w kategorii „Zabytki”.
Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

 • nowoczesność technologii
 • wysoką jakość wykonawstwa
 • wysokie efekty ekologiczne
 • dbałość o architekturę
 • rewitalizację zespołów urbanistycznych
 • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia