Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2019
Plebiscyt „Modernizacja Roku 2017”
głosowanie na najpopularniejsze modernizacje w Polsce

46. Ornontowice: Budowa układu kogeneracyjnego z generatorami o mocy 2 x 4 MW zasilanego gazem z odmetanowania kopalni dla JSW S.A. KWK "Budryk"
 • PO
  MODERNIZACJI
 • PRZED
  MODERNIZACJĄ
Wykonana w JSW S.A. KWK Budryk inwestycja polegała na budowie dwóch układów kogeneracyjnych o mocy 4MW każdy, zasilanych gazem z odmetanowania kopalni, przy szybie VI w Chudowie. Przedmiotowe układy zostały wyposażone w silniki gazowe, zabudowane w prefabrykowanych kontenerach stalowych o wymiarach ok. 23m x 7,5 m. Wytworzona energia elektryczna przeznaczona jest na potrzeby własne JSW S.A. Produkcja energii elektrycznej dla dwóch silników wynosi ok. 5 000 MWh/m-c, roczna ok. 60 000 MWh/rok przy zakładanym czasie pracy dla każdego z silników w ciągu roku 7 500 h. Energia cieplna wyprodukowana w układach zostanie w przyszłości wykorzystana na cele technologiczne zakładu tj. do ogrzewania powietrza wlotowego szybu VI, na potrzeby centralnego ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do produkcji chłodu dla powierzchniowej stacji centralnej klimatyzacji po jej rozbudowie. Budowa wyżej wymienionych układów kogeneracyjnych umożliwiła ograniczenie emisji metanu do atmosfery w wysokości 15 mln m3/rok 100% CH4, jak również zmniejszyła zapotrzebowanie na energię elektryczną zakupioną od dostawców zewnętrznych.
Obiekt zajął 2 miejsce w kategorii „Przemysłowo - inżynieryjne”.
Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

 • nowoczesność technologii
 • wysoką jakość wykonawstwa
 • wysokie efekty ekologiczne
 • dbałość o architekturę
 • rewitalizację zespołów urbanistycznych
 • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia