Modernizacja roku
WRĘCZNIE NAGRÓD - ZAMEK KRÓLEWSKI WARSZAWA 08.2019
Plebiscyt „Modernizacja Roku 2017”
głosowanie na najpopularniejsze modernizacje w Polsce

51. Jankowice: Restauracja Pałacu w Jankowicach
 • PO
  MODERNIZACJI
 • PRZED
  MODERNIZACJĄ
Podlegający rewitalizacji Pałac to budynek klasycystyczny wzniesiony ok. 1803 roku, znajduje się w dużym (18,63 ha) parku w Jankowicach. Od 10 lat obiekt był nieużytkowany, zamknięty, strzeżony przed wandalizmem. Ogólny stan techniczny całego budynku charakteryzował się dużym zniszczeniem. Niepodjęcie odpowiednich działań, zgodnych w wytycznymi konserwatorskimi i sztuką budowlaną, groziło dalszą degradacją obiektu i wskutek tego niezachowaniem ważnego obiektu dziedzictwa kulturowego, o czym świadczy ujęcie w rejestrze zabytków. Adaptacja Pałacu w Jankowicach obejmowała dostosowanie układu funkcjonalno- przestrzennego budynku do pełnienia funkcji Szkoły Muzycznej i Pałacu Jankowice przy jednoczesnym odtworzeniu i wyeksponowaniu jego wysokiego waloru architektonicznego i bogatego detalu sztukatorskiego. Bryła nie uległa zmianie.
Obiekt zajął 1 miejsce w kategorii „Użyteczność publiczna”.
Patronaty Ministerstw i Instytucji:
Patronaty uczelni wyższych:
Patronaty medialne:

Gala i wyniki XXI edycji Konkursu

Film przedstawia podsumowanie wyników ostatniej edycji Konkursu "Modernizacja Roku 2016"

Dane kontaktowe

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku"
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 9671004099
REGON: 091643448

tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70

www: www.modernizacjaroku.org.pl
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl


więcej
Zgłoś obiekt

Nagradzamy:

 • nowoczesność technologii
 • wysoką jakość wykonawstwa
 • wysokie efekty ekologiczne
 • dbałość o architekturę
 • rewitalizację zespołów urbanistycznych
 • dostosowanie obiektów dla wszystkich
karta zgłoszenia