I Etap - regulamin i formularz

Poniżej zamieszczamy Regulamin I Etapu Konkursu i kartę zgłoszenia obiektu. Uprzejmie przypominamy, że zgłoszeń obiektów można dokonywać również przez formularz interaktywny.

1. Regulamin I Etap
2. Karta Zgłoszenia Obiektu