Etap I

kujawsko-pomorskie

2
Inowrocław
kujawsko-pomorskie
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
4
Piotrków Kujawski
kujawsko-pomorskie
obiekty ochrony środowiska
5
Inowrocław
kujawsko-pomorskie
obiekty przemysłowe i inżynieryjne
7
Rogowo
kujawsko-pomorskie
obiekty użyteczności publicznej
8
Toruń
kujawsko-pomorskie
obiekty użyteczności publicznej
9
Kikół
kujawsko-pomorskie
obiekty użyteczności publicznej
10
Skępe
kujawsko-pomorskie
obiekty ochrony środowiska
12
Lipno
kujawsko-pomorskie
obiekty użyteczności publicznej
14
Solec Kujawski
kujawsko-pomorskie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
15
Inowrocław
kujawsko-pomorskie
obiekty użyteczności publicznej
18
Inowrocław
kujawsko-pomorskie
nowe obiekty