Etap I

mazowieckie

3
Chorzele
mazowieckie
obiekty użyteczności publicznej
5
Pilawa
mazowieckie
elewacje i termorenowacje
13
Wola Rasztowska
mazowieckie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
17
Chorzele
mazowieckie
obiekty użyteczności publicznej
19
Pułtusk
mazowieckie
obiekty przemysłowe i inżynieryjne
20
Warszawa
mazowieckie
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji