Patronaty

XXVII  Edycja Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku & Budowa XXI w. " odbywa się pod patronatem:


Ministra Infrastruktury

Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Ministra Sportu i Turystyki

Ministra Edukacji i Nauki

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Marszałka Województwa Lubelskiego

Marszałka Województwa Lubuskiego

Marszałka Województwa Małopolskiego

Marszałka Województwa Mazowieckiego

Marszałka Województwa Opolskiego

Marszałka Województwa Podlaskiego

Marszałka Województwa Podkarpackiego

Marszałka Województwa Śląskiego

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

 

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Polskiej Izby Budownictwa

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Warszawskiej Izby Gospodarczej

Związku Powiatów Polskich

 

Patronat Naukowy:

Politechniki Białostockiej

Politechniki Bydgoskiej

Politechniki Częstochowskiej

Politechniki Gdańskiej

Politechniki Koszalińskiej

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Politechniki Łódzkiej

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Politechniki Śląskiej

Politechniki Świętokrzyskiej

Politechniki Wrocławskiej

 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Instytutu Naukowego  IBOA w Warszawie

 

Patronat Telewizyjny:

TVP Info

TVP Białystok

TVP3 Bydgoszcz

TVP3 Gorzów Wielkopolski

TVP3 Katowice

TVP3 Kraków

TVP3 Lublin

TVP3 Łódź

TVP3 Olsztyn

TVP3 Opole

TVP3 Poznań

TVP3 Rzeszów

TVP3 Szczecin

TVP3 Warszawa

 

Patronat Medialny

Dziennik Rzeczpospolita

 

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Budownictwo i Architektura Podlasia Kwartalnik

Dwutygodnik Las Polski

Forum Branżowe

Kompas Inwestycji

Wydawnictwo Elamed:

Miesięcznik Materiały Budowlane

Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM

Oficyna Wydawnicza Polcen

Portal Budoskop.pl

Portal Buduj z Głową

Serwis Budowlany Muratorplus.pl

Serwis Info-inwest

Serwis Administracyjno-Samorządowy

Stowarzyszenie Polskich Mediów

Świat Elit

 

Współpraca:

Muzeum Łazienki Królewskie

Zamek Królewski w Warszawie

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

 

Modernizacja Roku