Patronat Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nad XXVI edycją Konkursu

27 paź 2021 Wróć

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że tradycyjnie patronat nad Konkursem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

W liście do Prezesa Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego Romana Pikuły organizatora Konkursu napisano "Lasy Państwowe posiadają w swoich zasobach wiele obiektów budowlanych, uznawanych za część architektonicznego dziedzictwa Polski. Jako zarządca mienia powierzonego przez Skarb Państwa mamy obowiązek ich utrzymania w należytym stanie i dostosowywania do obecnych standardów. Doceniamy, że jednostki Lasów Państwowych uczestnicząc w konkursie  mogą promować działania na rzecz ich modernizacji..."