Spotkanie Kapituły Konkursu w Koszęcinie, wywiad z Jurorem Konkursu prof. Grzegorzem Nawrotem z Politechniki Śląskiej.