Wizytacje Jury - Wywiad dr. hab. Maciejem Dutkiewiczem prof. PBŚ

Wizytacja Komisji Konkursowej na obiektach finałowych - wywiad z Przewodniczącym Jury dr. hab. Maciejem Dutkiewiczem prof. PBŚ, Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej