Etap I

łódzkie

1
Głosów
6060
2
Głosów
4956
4
Głosów
223
Głowno
łódzkie
obiekty użyteczności publicznej
6
Głosów
45
Dłutów
łódzkie
nowe obiekty
9
Głosów
4
Zgierz
łódzkie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
10
Głosów
3
Warta
łódzkie
modernizacje obiektów mostowych
12
Głosów
1
Drzewica
łódzkie
obiekty użyteczności publicznej
13
Głosów
0
Kolonia Bałucz
łódzkie
elewacje i termorenowacje
18
Głosów
0