Etap I

warmińsko-mazurskie

2
Głosów
1061
Świątki
warmińsko-mazurskie
nowe obiekty
4
Głosów
215
Lidzbark Warmiński
warmińsko-mazurskie
tereny zieleni
5
Głosów
187
Zalewo
warmińsko-mazurskie
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
6
Głosów
96
Lidzbark Warmiński
warmińsko-mazurskie
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
8
Głosów
2
Frombork
warmińsko-mazurskie
modernizacje obiektów mostowych
9
Głosów
2
Lidzbark Warmiński
warmińsko-mazurskie
obiekty szkolnictwa
10
Głosów
1
Olsztyn
warmińsko-mazurskie
obiekty użyteczności publicznej
11
Głosów
1
Kętrzyn
warmińsko-mazurskie
obiekty użyteczności publicznej
12
Głosów
1
Elbląg
warmińsko-mazurskie
elewacje i termorenowacje
13
Głosów
1
Elbląg
warmińsko-mazurskie
elewacje i termorenowacje
14
Głosów
1
15
Głosów
1
Elbląg
warmińsko-mazurskie
obiekty sakralne
16
Głosów
1
Biskupiec
warmińsko-mazurskie
obiekty użyteczności publicznej
17
Głosów
0
Hejdyk
warmińsko-mazurskie
elewacje i termorenowacje
18
Głosów
0
Reszel
warmińsko-mazurskie
elewacje i termorenowacje
20
Głosów
0
Elbląg
warmińsko-mazurskie
elewacje i termorenowacje