Edycja XXIII 2018

XXII  Edycja Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku 2017" odbywała się pod patronatem:

Patronat:
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Podsekretarza Stanu Sławomira Mazurka w Ministerstwie Środowiska

Podsekretarza Stanu Jana Widery w Ministerstwie Sportu i Turystyki Głównego
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Marszałka Województwa Opolskiego
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 

Patronat Naukowy:

Politechniki Częstochowskiej

Politechniki Białostockiej

Politechniki Gdańskiej

Politechniki Koszalińskiej

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Politechniki Łódzkiej

Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Politechniki Śląskiej

Politechniki Świętokrzyskiej

Politechniki Wrocławskiej

 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Technical University In Zvolen-Słowacja

 

Patronat Medialny:

Dziennik Rzeczpospolita

Polish Market

Miesięcznik „Materiały Budowlane”

„Magazyn Mosty”

„Magazyn Autostrady”

„Magazyn Kruszywa”

Fakty Magazyn Gospodarczy

Ogólnopolskie Czasopismo ROM-DOM

Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany „Profile”

Portal budowlany „Murator Plus”

Oficyna Wydawnicza „Polcen”

 

Współpraca:

Związek Powiatów Polskich

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Fundacja Wszechnicy Budowlanej

 

 

Patron Informacyjny:

Instytut BelNIIS-Naukowo-Badawcze Krajowe Unitarne Przedsiębiorstwo Budownictwa w Mińsku

- organ Ministerstwa Architektury i Budownictwa Republiki Białoruś

 

Do Konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w każdej z następujących kategorii:

 • obiekty mieszkalne
 • obiekty hotelarsko-turystyczne
 • obiekty przemysłowe i inżynieryjne
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty szkolnictwa
 • obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
 • obiekty ochrony środowiska
 • obiekty zabytkowe
 • elewacje i termorenowacje
 • najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz
 • rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
 • modernizacje dróg
 • modernizacje obiektów mostowych
 • obiekty sakralne
 • tereny zieleni
 • nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej