Komisja Konkursowa rusza w Polskę

25 cze 2020 Wróć

Komisja Konkursowa rozpoczyna wyjazdy po całej Polsce 

już 26 czerwca 2020 r. Pierwszym celem wizytacji  jest Strefa

rekreacyjna na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu

Kujawskim.

 

Komisja Konkursowa odbywa podróż służbową w składzie 4-7 osób, członkowie komisji zostaną zaopatrzeni w środki ochrony własnej.

Wideokonferencja podczas wizytacji Komisji Konkursowej

Zewnętrzna część Komisji będzie przeprowadzała wizję lokalną finałowych obiektów zdalnie, za pośrednictwem połączeń video i wideokonferencji, które będą bezpośrednio transmitowane dla Członków Jury z całej Polski.

W składzie Jury znajdują się przedstawiciele:

- Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

- Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

- Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

- Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

- Politechniki Częstochowskiej

- Politechniki Białostockiej

- Politechniki Gdańskiej

- Politechniki Koszalińskiej

- Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

- Politechniki Łódzkiej

- Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

- Politechniki Śląskiej

- Politechniki Świętokrzyskiej

- Politechniki Wrocławskiej

- Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

- Uniwersytetu Opolskiego

- Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu

- Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Wyjazdy Komisji Konkursowej w XXIV edycji podzielone zostały na dwa bloki wyjazdowe:

- 26 czerwiec – 9 lipiec 2020 r. północ Polski

- od 3 sierpnia 2020 r. południe Polski