Patronat Ministra Infrastruktury

4 Maj 2020 Wróć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honorowy patronat objął Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk nad XXIV edycją Konkursu.

Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej:
- łączność,
- transport.

 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura