Podsumowanie Gali XXIII Edycji Konkursu

10 wrz 2019 Wróć

Złote Statuetki przyznane!

23. edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" przeszła do historii. 5 września na Zamku Królewskim w Warszawie podczas Uroczystej Gali ogłoszono zwycięzców trwającego od 1996 roku konkursu na najlepsze inwestycje budowlane.

Ogólnopolski Otwarty Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. 

W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięło ponad 500 inwestycji z całej Polski. Ponad 80 zakwalifikowało się do finału. W ścisłej finałowej czołówce, a więc z wysokim prawdopodobieństwem zwycięstwa, znalazły się inwestycje reprezentujące większość regionów Polski.

Co roku konkurs niesie ze sobą coś nowego. Odpowiada na potrzeby uczestników. Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą laureaci poprzednich edycji decyduje, jaki kształt będzie miała każda kolejna edycja. W tym roku konkurs wzbogacił się o nowe kategorie. Zmianie uległa także zmiana nazwy konkursu. Poza "Modernizacją Roku" mamy także "Budowę XXI wieku".

- Każda zmiana podyktowana jest konkretną potrzebą płynącą od potencjalnych uczestników konkursu - mówi Roman Pikuła, prezes Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, organizator Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku”. - Te oczekiwania są przez nas uwzględniane. Czujemy się w obowiązku. Zmiany to rozwój, a nasz konkurs rozwija się bardzo dynamicznie, czego dowodem jest każda jego kolejna edycja. Co roku bijemy rekord liczby uczestników i finalistów. W ubiegłym roku jury konkursowe pokonało ponad siedem tysięcy kilometrów odwiedzając każdą finałową inwestycję. W tym roku było to już blisko dziesięć tysięcy kilometrów. Tradycją jest, że Uroczysta Gala wręczenia nagród odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie, ale w tym roku po raz pierwszy ta ogromna sala miała spory problem, by zmieścić wszystkich naszych gości.

Wraz z trwającym od 23 lat Ogólnopolskim Otwartym Konkursem "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" finał miała także trzecia edycja Międzynarodowego Konkursu Budownictwa "European Award”. To nowa inicjatywa organizatora konkursu i dowód, że rozrasta się on już poza granice Polski.

Pierwsze nagrody International Construction Contest "Modernization of the Year" - European Award wręczano w roku 2017. W ubiegłym roku w europejskiej odsłonie konkursu wzięło udział 50 uczestników, autorów wspólnych dzieł - inwestorów, firm  budowlanych i  architektów,  którzy rywalizowali o miano najlepszej modernizacji w Europie. W tym uczestników było już 85 z takich krajów jak Ukraina, Czechy, Słowacja, Słowenia, Białoruś czy Kazachstan.

- Międzynarodowy Konkurs Budownictwa “European Award” nagradza najlepsze europejskie modernizacje oraz nowe przedsięwzięcia budowlane - mówi Roman Pikuła. - To jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w Europie.  Nagradzamy perfekcyjne wykonanie, przemyślane projekty i świadome inwestycje. Dla nas, organizatorów i jurorów, liczą się inwestycje z ideą, potraktowane z szacunkiem dla osiągnięć poprzednich pokoleń oraz środowiska naturalnego. Najwyraźniej nie jesteśmy w Polsce odosobnieni w takim postrzeganiu nie tylko rozwoju, ale także ratowaniu materialnych dóbr narodowych. W tym kierunku gotowa jest iść większość krajów Europy. Stąd nasze zaangażowanie. Po niemal ćwierćwieku organizowania konkursu na skalę krajową postanowiliśmy przekroczyć granice. A to cieszy tym bardziej, że takie było oczekiwanie właśnie inwestorów zagranicznych.

Projekt wspiera, motywuje i docenia wspólny wysiłek inwestorów, wykonawców i projektantów i to właśnie decyduje o jego niepowtarzalności. Jest on inicjatywą oddolną, która spaja, ożywia regionalną wspólnotę, niweluje różnice, ale też zwiększa konkurencyjność regionów wytycza nowe trendy społeczne i budowlano – architektoniczne w krajach leżących między Morzem Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie nowych wysokiej jakości wyrobów budowlanych, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronę dóbr kultury współczesnej.

 

PATRONI i PARTNERZY KONKURSU EA: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polish Business Center w Kijowie, Krajowa Izba Gospodarcza, Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie, Narodowa Akademia Morska w Odessie, Odeska Akademia Budownictwa i Architektury, Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Konsul Honorowy Austrii we Wrocławiu, Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy, Narodowy Związek Architektów Ukrainy, Asocjacja Miast Ukrainy, Asocjacja Małych Miast Ukrainy, Akademicka Sieć Europejskich Ekspertów ds. Niepełnosprawności (ANED), Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Fundacja „Wszechnica Budowlana”.

* * *

zdjęcia podział na kategorie: zakładka Gala XXIII Edycja - kliknij

***

W załączeniu Lista Gości Honorowych, Osoby Wręczające Nagrody

 

Załączniki
Załącznik Size
Goście Gala.pdf 868 KB
Osoby wręczjące nagrody MR 2018.pdf 792.08 KB