Samorządy które nam zaufały

22 paź 2020 Wróć

Poddać się ocenie niezależnego Jury Konkursu, które składa się z specjalistów reprezentujących: najważniejsze wyższe uczelnie techniczne w Polsce, instytucje działające w branży budowlanej i zrzeszające inżynierów budownictwa, takie jak Polska Izba Inżynierów Budownictwa, przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, architektów i konserwatorów zabytków oraz praktyków tj. nagradzanych wielokrotnie przedstawicieli firm budowlanych, patronów medialnych Inżyniera Budownictwa, muratorplus.pl, Dziennika Rzeczpospolita.

Bez wątpienia uznanie ogólnopolskiego Jury to powód do dumy dla lokalnej społeczności i uznanie dla władz samorządowych. TO JEST WYZWANIE, którego w ostatnich trzech latach podjęły się poniższe samorządy, niejednokrotnie zdobywając główne nagrody.