Święto Zmarłych - Cmentarze w Polsce

31 paź 2019 Wróć

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmentarze stanowią istotny element przestrzeni miejskiej, o czym przypominamy sobie w szczególny sposób 1 listopada odwiedzając groby najbliższych. Są częścią historii miasta, dlatego dbając o nie, dbamy jednocześnie o ochronę dóbr kultury oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej. "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." docenia działania służące przywracaniu dawnego blasku cmentarzom ze względu na ich wyjątkowe walory architektoniczne oraz znaczenie dla historii regionu pochowanych tam osób.

Dzisiaj prezentujemy kilka cmentarzy, które zostały wskazane do Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXIw.". Zachęcamy do dzielenia się informacjami o zmodernizowanych cmentarzach i odrestaurowanych nagrobkach.

Legnica: Przebudowa, remont muru cmentarnego na kolumbarium przy ul. Wrocławskiej 124 Cmentarz Komunalny (Edycja XX Jubileuszowa)

Cmentarz Legnica

 

Dukla: Restauracja 4 nagrobków ( Karola Reissa, Ludwika Dłużniewskiego, Anny Horak, Kazimiery Minkusiewiczowej) na Cmentarzu Komunalnym w Dukli, ul. Pocztowa 4 (Edycja XIX)

Dukla

 

Bytom: Renowacja Cmentarza Komunalnego, ul. Kwiatowa 29 (Edycja XIX)

Bytom

 

Gostyna na wzgórzu Pustki – cmentarz wojenny nr 123 Łużna - Pustki (Edycja XX, I etap)

Gostyna

 

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku & Budowa XXI w."
tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70
e-mail: biuro@modernizacjaroku.org.pl