Walne posiedzenie Jury Konkursu - 24 edycja w Hotelu Krakowska Warszawa

25 sie 2020 Wróć

W dniu 24 sierpnia 2020 r. dzięki uprzejmości prezesa i właściciela Grupy Arche oraz sieci hoteli pana Władysława Grochowskiego, wielokrotnego Laureata Konkursu, mogliśmy w Hotelu Krakowska w Warszawie zorganizować walne posiedzenie Jury Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.", w którym uczestniczyli  przedstawicieli ministerstw, profesorów Politechnik: Białostockiej, Świętokrzyskiej, Śląskiej, Częstochowskiej, UTH w Radomiu oraz największej Izby Budowlanej w Polsce.

 

Walne posiedzenie Jury miało za zadanie dokonać podsumowania  kilkumiesięcznych wizytacji obiektów i spotkań z inwestorami, wykonawcami i projektantami realizacji startujących w Finale XXIV edycji Konkursu.

 

Członkowie Jury obecni na walnym posiedzeniu:

1) Arkadiusz Dłużniewski reprezentujący Minister Dorotę Cabańską p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Warszawa

2) Danuta Gawęcka - inżynier, sekretarz KR PIIB, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Poznań

3) Joanna Gil-Mastalerczyk - dr hab. inż. arch., prof. PŚk. reprezentująca rektora prof. dr hab inż. Wiesława Trąpczyńskiego Politechnika Świętokrzyska, Kielce

4) Monika Jaworska-Wędzińska - dr. inż., UTH Radom reprezentująca rektora prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasik Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

5) Piotr Kubańda - architekt, konserwator zabytków, Bielsko-Biała

6) Adam Lipczyński - inżynier, wykonawstwo, Sopot

7) Piotr Młynarczyk - inżynier, naczelnik inwestycji GDLP, Warszawa reprezentujący Andrzeja Koniecznego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

8) Grzegorz Nawrot - dr hab. inż. arch., prof. PŚ, Gliwice reprezentujący rektora prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyk Politechnika Śląska

9) Jerzy Obolewicz - dr hab. inż. PB, Białystok reprezentujący rektora prof. dr hab. inż. Lecha Dzienis Politechnika Białostocka

10) Anna Pikuła - architekt, juror od 2004 roku, Bydgoszcz

11) Roman Pikuła - inżynier, prezes stowarzyszenia, organizator i komisarz konkursu, Bydgoszcz

12) Robert Plewiński - dyrektor konkursu, organizacja, Bydgoszcz

13) Zdzisław Siewiera - nadleśniczy, samorządowiec, retencje wodne, Opole

14) Mariusz Urbański - dr inż. PCz., reprezentujący rektora prof. dr hab. inż. Norberta Szczygiol Politechnika Częstochowska

15) Andrzej Zieliński - doktor hab., historyk, dziennikarz, juror od 1997, Warszawa

Ogłoszenie wyników odbędzie się w Warszawie Zamek Królewski 23 września 2020 r.

 

Spotkanie zostało przygotowane według najnowszych wytycznych dla organizatorów konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń, działalności hoteli w trakcie epidemii Covid-19.