Kapituła

Szanowni Państwo Laureaci Konkursu

Zgodnie z regulaminem Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w."” jego laureaci uzyskują prawo do uczestniczenia w pracach Kapituły Konkursu. Jako Członkowie Kapituły jesteście Państwo elitarnym gronem osób, które ma wpływ na przebieg kolejnych edycji Konkursu, a przez to na kształtowanie tendencji i kierunków polskiego budownictwa.

Dla członków szacownego grona organizowane jest, zgodnie z kilkunastoletnią tradycją Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w."” coroczne Spotkanie jego Kapituły. Na Spotkaniu tym zapadają ważne dla Konkursu i polskiego budownictwa decyzje, poruszane są tematy dotyczące realizacji remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich. To Państwo - Członkowie Kapituły - przez swoją obecność, dyskusje, spostrzeżenia, wymianę poglądów na Spotkaniu kreują najlepsze wzorce w dziedzinie budownictwa. Obradom Kapituły towarzyszą seminaria oraz obrady Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.