Cele, idee, kategorie

Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W Konkursie mogą brać udziału nowo wybudowane obiekty.

Idee Konkursu
Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Główne Kategorie w Konkursie

I Nowe Obiekty                                 II Modernizowane Obiekty

Podkategorie w głównych kategoriach:

 1. obiekty mieszkalne
 2. obiekty hotelarsko-turystyczne
 3. obiekty przemysłowe i inżynieryjne
 4. obiekty użyteczności publicznej
 5. obiekty szkolnictwa
 6. obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
 7. obiekty ochrony środowiska
 8. obiekty zabytkowe
 9. elewacje i termorenowacje
 10. najciekawsze modernizacje i adaptacja wnętrz
 11. rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych
 12. modernizacje dróg
 13. obiekty mostowe
 14. obiekty zieleni