Obiekty zgłoszone od 800 do ...

801

Kołobrzeg

Modernizacja, rozbudowa i adaptacja budynku na filię Pogotowia Ratunkowego, ul. Żurawia 13

802

Białobrzegi

Rewitalizacja Miejskich Terenów Nadpilicznych, ul. Krakowska