Edycja XIV 2009

Patronat nad XIV Edycją Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2009" sprawuje:

 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Generalny Konserwator Zabytków
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Patronat medialny

 • Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
 • Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM

Współpraca

 • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
 • Związek Powiatów Polskich
 • Mennica Śląska Sp. z o.o.
   

Do Konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w każdej z następujących kategorii:

 • obiekty mieszkalne
 • obiekty hotelarsko-turystyczne
 • obiekty przemysłowe i inżynieryjne
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty szkolnictwa
 • obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
 • obiekty ochrony środowiska
 • obiekty zabytkowe
 • elewacje i termorenowacje
 • najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz
 • rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
 • modernizacje dróg i obiektów mostowych
 • obiekty sakralne
 • tereny zielone