28.Edycja 2023/24

Szanowni Państwo rozpoczęła się 28. edycja Konkursu 

 Z przyjemnością informujemy, że wystartowała 28. edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."  mogą Państwo już teraz przez formularz elektroniczny zgłaszać się do Konkursu.

 

Już dziś można wskazać obiekty modernizowane lub nowe które zakończą się max. do I kwartału 2024 r. i otrzymać bezpłatny pakiet promocyjny:

- Twój obiekt na interaktywnej mapie Polski

- udział w plebiscycie internetowym

- indywidualna wizytówka obiektu w internecie: opis, zdjęcia (po 3 zdjęcia obiektu przed, w trakcie, po zakończeniu inwestycji)

- indywidualne konto uczestnika z historią zgłoszeń

- promocję na naszej stronie internetowej

- katalog minionej Edycji Konkursu

- nominację do Finału

- promocję na fanpage facebook

Ta trwająca nieprzerwanie rywalizacja  z tradycją sięgającą 1996 roku z każdą edycją buduje swój prestiż powiększając liczbę uczestników i grono zwycięzców oraz wyróżnionych. "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów.

Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2024 r., wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych  i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

 

Do Konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w każdej z następujących głównych kategoriach:

 

       I Nowe Obiekty                                                        II Modernizowane Obiekty

 

W każdej z tych kategorii zgłaszać można:

 • obiekty mieszkalne 
 • obiekty hotelarsko-turystyczne
 • obiekty przemysłowe i inżynieryjne
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty szkolnictwa
 • obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
 • obiekty ochrony środowiska
 • obiekty zabytkowe
 • elewacje i termorenowacje
 • najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz
 • rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
 • drogi
 • mosty
 • obiekty sakralne
 • tereny zieleni
 • małe jest piękne
 • pamięć miejsc
 • obiekty przyjazne zwierzętom

Zachęcamy do wspólnego tworzenia 28. Edycji Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku"!

Sekretariat Ogólnopolskiego Konkursu
"Modernizacja Roku & Budowa XXI w."
ul. Hetmańska 38, pok. 504
85-039 Bydgoszcz
biuro@modernizacjaroku.org.pl
tel: (52) 323 07 17
fax: (52) 322 67 70