Edycja XVI 2011

XVI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2011" odbywa się pod:

Patronat merytoryczny:

 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Generalny Konserwator Zabytków
 • Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Patronat medialny:

 • MURATOR - Inwestycje Budowlane
 • Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
 • Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM
 • muratorplus.pl - budowlany serwis profesjonalistów
 • Miesięcznik "Materiały Budowlane"

Współpraca:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Izba Hotelarstwa

Do Konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w każdej z następujących kategorii:

 • obiekty mieszkalne
 • obiekty hotelarsko-turystyczne
 • obiekty przemysłowe i inżynieryjne
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty szkolnictwa
 • obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
 • obiekty ochrony środowiska
 • obiekty zabytkowe
 • elewacje i termorenowacje
 • najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz
 • rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
 • modernizacje dróg i obiektów mostowych
 • obiekty sakralne
 • tereny zieleni