EDYCJA XXI 2016

Specjalne Wydanie Katalogu  Pokonkursowego Ogólnopolskiego Czasopisma Budowlanego Rom-Dom, w których przedstawiani są Finaliści, Laureaci XXI Edycji Konkursu.

 

Do pobrania:

Katalog Pokonkursowy Edycja XXI

 

 

XXI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2016" odbywała się pod patronatem:

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP
Podsekretarza Stanu Jana Widery w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Marszałka Województwa Opolskiego

Patronat naukowy:

Politechniki Częstochowskiej
Politechniki Białostockiej
Politechniki Gdańskiej
Politechniki Koszalińskiej
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Politechniki Łódzkiej
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Politechniki Śląskiej
Politechniki Świętokrzyskiej
Politechniki Wrocławskiej

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Radomiu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Patronat medialny:

Dziennik Rzeczpospolita

Miesięcznik "Materiały Budowlane"
"Magazyn Mosty"
"Magazyn Autostrady"
"Magazyn Kruszywa"
Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane ROM-DOM
Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany "Profile"

Współpraca:

Związek Powiatów Polskich
Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
Fundacja Wszechnicy Budowlanej

Do Konkursu mogą być rekomendowane budynki i obiekty w każdej z następujących kategorii:

obiekty mieszkalne
obiekty hotelarsko-turystyczne
obiekty przemysłowe i inżynieryjne
obiekty użyteczności publicznej
obiekty szkolnictwa
obiekty kultury, sportu, zdrowia i rekreacji
obiekty ochrony środowiska
obiekty zabytkowe
elewacje i termorenowacje
najciekawsze modernizacje i adaptacje wnętrz
rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych,
modernizacje dróg
modernizacje obiektów mostowych
obiekty sakralne
tereny zieleni
nowe obiekty w przestrzeni urbanistycznej