Edycja XXVI 2021

26. edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." przeszła do historii, 28 września na Zamku Królewskim w Warszawie podczas Uroczystej Gali ogłoszono zwycięzców trwającego od 1996 roku konkursu na najlepsze inwestycje budowlane.

Ogólnopolski Otwarty Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.

W 26. edycji Konkursu udział wzięło ponad 500 inwestycji z całej Polski do finału zakwalifikowało się 75. W ścisłej finałowej czołówce znalazły się inwestycje reprezentujące większość regionów Polski.

Co roku konkurs niesie ze sobą coś nowego ,odpowiada na potrzeby uczestników. Tak jak zmieniają się tendencje w budownictwie, podobnie my stale unowocześniamy formułę tej prestiżowej rywalizacji, dlatego w konkursie pojawiły się nowe kategorie, jedną z nich jest "pamięć miejsc historycznych". Postanowiliśmy docenić szczególnie tę formę, w której rewitalizacja, przebudowa, modernizacja, ale też nowy budynek odnosił się do pojmowania rzeczywistości i ludzkich odczuć, tęsknoty za miejscami ukochanymi, za miejscami, do których lubimy wracać, które tworzą naszą więź z miejscem zamieszkania, małą ojczyzną, więź, która buduje relacje międzyludzkie. Kolejna nowa kategoria to "obiekty przyjazne zwierzętom" znalazły się w niej budynki nie tylko przeznaczone dla zwierząt żyjących dziko, ale również tych hodowlanych, czy żyjących w ogrodach zoologicznych.

Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie 28 września 2022 r. Galę uświetnił występ Orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny pod batutą Wojciecha Wantuloka, mogliśmy usłyszeć m.in. Muzykę W. Kilara-Polonez z filmu “Pan Tadeusz”, muzykę włoskiego kompozytora Ennio Morricone, H. Zimmera z filmu “Gladiator” i inne.

W XXVI Gali uczestniczyli m.in: Minister Dorota Cabańska Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciele: Ministra Waldemara Budy Ministerstwo Rozwoju i Technologii reprezentowali: dr hab. inż. Adam Baryłka prof. WAT (Wojskowa Akademia Techniczna, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji oraz Bogdan Luźniak Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji, Grzegorz Wojkowski, naczelnik Inspekcji i Kontroli Budowlanej Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, dr inż Mariusz Urbański dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, prof. Janusz Rymsza zastępca dyrektora IBDiM, Katarzyna Braun członek Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - prezes oddziału mazowieckiego, Rudolf Borusiewicz Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Tomasz Piotrowski sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Ryszard Gliwiński Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Tomasz Maruszewski zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Mirosław Gilarski Doradca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Korporacyjnych oraz Jacek Gromniak - Dyrektor Wykonawczy – Członek Zarządu Polskiej Izby Budownictwa, Marek Traczyk prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej. 

Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich: Kujawsko-Pomorskie reprezentowała: Ewa Birek, z-c Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego i regionalnego we Włocławku; Lubuskiego reprezentował: Paweł Tonder Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w imieniu Marszałek Województwa; Mazowieckie reprezentował: Wiesław Kołodziejski, Prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych; Podlaskie reprezentował: Paweł Jurgerman skarbnik Województwa Podlaskiego; Zachodniopomorskie reprezentował: dr hab. inż. Wojciech Bal, prof. ZUT oraz członkowie Jury Konkursu.

W Uroczystej Gali wzięły także udział media, które sprawowały patronat nad XXVI edycją Konkursu, Kanał Informacyjny Telewizji Polskiej TVP INFO, Polska Press Grupa: Dziennik Polski, Echo Dnia, Express Ilustrowany, Gazeta Codzienna Nowiny, Gazeta Lubuska, Gazeta Pomorska, Gazeta Współczesna, Głos Dziennik Pomorza, Kurier Poranny, Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Gazeta Wrocławska, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski, Polska Metropolia Warszawska, Nowa Trybuna Opolska, Express Bydgoski, Nowi]ość Dziennik Toruński, Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Serwis Budowlany Muratorplus.pl, Buduj z Głową, Oficyna Wydawnicza Polcen, Miesięcznik Materiały Budowlane, Magazyn Mosty, Magazyn Autostrady, Magazyn Kruszywa, Ogólnopolskie Czasopismo ROM-DOM, Dwutygodnik Las Polski, Świat Elit, Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz przedstawiciele Partnerów: Forum Branżowe, Warszawska Izba Gospodarcza, Portal Budoskop.pl, Portal Samorządowy, Serwis Infoinwest, Świat Elit.

Finalistów i Laureatów, nagrodzone obiekty prezentujemy na stronie konkursu oraz w Katalogu Pokonkursowym dostępnym dla Państwa.

Katalog Pokonkursowy z Finalistami, Laureatami 26. edycji, List Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, List Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotra Uścińskiego, rozmowa z Prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariuszem Dobrzenieckim: tutaj - wystarczy kliknąć.

Laureaci 26. edycji (wizytówki, zdjęcia, opisy, filmy z wręczenia nagród ) Tytuł Modernizacja Roku 2021, Tytuł Budowa XXI w., Wyróżnienie Modernizacja Roku 2021, Wyróżnienie Budowa XXIw., Nagrody resortowe i specjalne - wystarczy kliknąć 

Informacja o 26 Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród-wystarczy kliknąć