obiekty zgłoszone od 26.03.2014

LISTA "POLSKA się MODERNIZUJE 2013"
Obiekty zgłoszone do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2013"
od 26.03.2014

801

Jasień

Rewitalizacja parku miejskiego
ul. Parkowa

802

Szczuczyn
Powiat Grajewski

Modernizacja dróg powiatowych : Plac Tysiąclecia (nr 2668B), Wąsoska (nr 2665B) i ul.
Majewskiego (nr 2666B) do mostu

803

Raszków


Budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym wraz z zagospodarowaniem obrzeży dla celów
rekreacyjnych

 

804

Rąbczyn

 Modernizacja świetlicy

805

Mosina

 Modernizacja targowiska „Zielony Rynek”
ul. Farbiarska

806

Mosina

 Modernizacja wieży widokowej
ul. Pożegowska

807

 Mosina

 Modernizacja ulicy Lipowej - drogi łączącej Krosno z Krosinkiem

808

Brzezinka
gm. Oświęcim

 Modernizacja ulicy Piwnicznej

809

Gmina Tuplice

 Rewitalizacja Wzgórza Tuplickiego

810

Sępólno Krajeńskie

 Rewitalizacja budynku byłej szkoły zawodowej w Centrum Aktywności Społecznej
ul. Jeziorna 6

811

Zatory

 Modernizacja oczyszczalni ścieków
ul. Szkolna 4

812

Dobrzany

 Modernizacja targowiska miejskiego
ul. Staszica 2

813

Gmina Braniewo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391N w miejscowości Podleśne oraz Gronówko 

814

Podrzecze
gm. Piaski

 Baza strefy militarnej – adaptacja i remont budynku świetlicy wiejskiej

815

Zbiersk
Gmina i Miasto Stawiszyn

 Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku

816

 Nowy Kiączyn
Gmina i Miasto Stawiszyn

 Modernizacja drogi

817

 Piątek Wielki
Gmina i Miasto Stawiszyn

 Modernizacja drogi

818

Piątek Wielki
Gmina i Miasto Stawiszyn

 Modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem
terenu na plac zabaw

819

Brzeźnica
gm. Dąbie

 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej

820

 Wiskitki

 Modernizacja Stadionu sportowego
ul. Zagródź 61

821

Wiskitki

 Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej
ul. Plac Wolności 34

822

Włoszczowa

 Modernizacja budynku szkoły ZSP Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego i budynku
PCKR poprzez budowę łącznika nadziemnego wraz z pomieszczeniami biurowymi
ul. Koniecpolska 42

823

 Drogobycza
gm. Woźniki

 Modernizacja drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 908
ul. Gliwicka

824

 Woźniki

 Rozbudowa budynku socjalno – gospodarczego Miejskiego Klubu Sportowego
ul. Florianek

825

 Psary
gm. Woźniki

 Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku OSP
ul. Kopernika

826

 Woźniki

 Modernizacja przedszkola
ul. Lompy 5

827

Wola
Gmina Miedźna

 Modernizacja Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. ks. Józefa Tischnera
ul. Przemysłowa 7

828

Wola
Gmina Miedźna

 Modernizacja Zespołu Szkół
ul. Górnicza 47

829

Wola
Gmina Miedźna

 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego
ul. Górnicza 47

830

Wola
Gmina Miedźna

 Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego nr 1 z oddz. integracyjnym im. J Tuwima
ul. Brzozowa 5

831

Wola
Gmina Miedźna

 Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 im. W Chotomskiej
ul. Górnicza 47a

832

Wola
Gmina Miedźna

 Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego nr 3 im. Kubusia Puchatka
ul. Górnicza 47b

833

Miedźna

 Modernizacja Gminnego Publicznego Przedszkola im. Marii Kownackiej
ul. Wiejska 101

834

Góra
gm. Miedźna

 Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy
ul. Kręta 13

835

 Miedźna

 Modernizacja budynku Urzędu Gminy
ul. Wiejska 131

836

Frydek
gm. Miedźna

 Modernizacja Szkoły Podstawowej im. St. Hadyny

837

Góra
gm. Miedźna

 Modernizacja Szkoły Podstawowej im. J Korczaka
ul. Pszczyńska 34

838

Miedźna

 Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 24

839

 Kluki

 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach

840

Bochnia

 Rewitalizacja terenu leśno – parkowego w centrum miasta – Park Rodzinny „Uzbornia”

841

Gmina Turawa

 Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego

842

Sulęcin

 Modernizacja Warsztatów Mechanicznych przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych
im. Unii Europejskiej

843

Nowy Targ

 Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego
ul. Bolesława Wstydliwego 14

844

Letnin
gm. Pyrzyce

 Modernizacja świetlicy wiejskiej

845

Gmina Pyrzyce

 Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach :
Pyrzyce, Mechowo, Młyny, Turze, Krzemlin

846

Kościan

 Modernizacja i rewitalizacja Kościańskiej Wieży Ciśnień
ul. Czempińska 2

847

 Siedlce

 Rozbudowa i termomodernizacja pawilonu usługowo – handlowego „Atlas”
ul. Morska – Pułaskiego i Kochanowskiego

848

Przeciszów

 Renowacja dachu Kościoła p. w. Św. Jana Chrzciciela
ul. Szkolna 30

849

Przeciszów

 Modernizacja drogi gminnej Nr 510340K
ul. Długa

850

Piotrowice
gm. Przeciszów

 Modernizacja oraz rozbudowa kompleksu obiektów sportowych przy Zespole Szkół
Podstawowo – Gimnazjalnych
ul. Andrychowska 222

851

Sochaczew

 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 63

852

Sochaczew

 Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza
Al. Duplickiego 10

853

Załusków
Powiat Sochaczewski

 Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku”
im. Tadeusza Kutrzeby

854

Dzwonowa
gm. Jodłowa

 Modernizacja budynku Centrum Kulturalno – Sportowego z zapleczem dla OSP

855

Bobolice

 Zagospodarowanie terenu poprzez modernizację ścieżki pieszo – rowerowej
z tarasem widokowym

856

Bobolice

 Modernizacja ulic Magazynowej i Ratuszowej

857

Bobolice

 Modernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
Pl. Zwycięstwa 4

858

 Podkowa Leśna

 Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
ul. Świerkowa 1

859

Chrzanów

 Modernizacja budynku przy Alei Henryka 12

860

Szczuczyn

 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego
Plac 1000 – Lecia 23

861

Wieliczka

 Modernizacja i doposażanie Kampusu Wielickiego

862

Sokołów
gm. Gostynin

 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych

863

Oleszki
gm. Busko – Zdrój

 Rozbudowa świetlicy wiejskiej

864

Busko-Zdrój

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie „Ogrodu Tradycji Ponidzia”
Aleja Mickiewicza 1

865

Busko-Zdrój

 Zmiana zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej Pl. Zwycięstwa i północnego fragmentu
ul. A. Mickiewicza

866

Mielec

 Modernizacja i adaptacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych na Centrum Pomocy Rodzinie
z częścią mieszkalną
ul. Żeromskiego 34

867

Lesznowola

 Remont konserwatorski rzeźby św. Jana Nepomucena
ul. Szkolna 3

868

Brzeg

 Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
ul. Słowiańska 18

869

Otrębusy
gm. Brwinów

 Modernizacja Pałacu Toeplitza
ul. Wiejska 1

870

Żukowo

 Modernizacja Parku Jubileuszowego

871

Ustrzyki Dolne

  Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego
oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej

872

Ustrzyki Dolne

 Termomodernizacja Zespołu Basenów Delfin
ul. Gombrowicza 49

873

Włodary
gm. Korfantów

 Modernizacja Remizy OSP
ul. Szkolna 14

874

Korfantów

 Modernizacja stacji uzdatniania wody
ul. Prudnicka

875

Szreniawa
gm. Gołcza

 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

876

Krępa – Czaple- Kamieniec
gm. Gołcza

 Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej K140124

877

Gmina Gołcza

 Przebudowa drogi gminnej 140134K
Poręba Laskowska- Laski Dworskie

878

Gmina Gorzyce

 Rewitalizacja Familoków na Kolonii Fryderyk
ul. Kopalniana 1, 3, 5

879

Ornontowice

 Termomodernizacja budynku na boisku sportowym
ul. Zwycięstwa 7B

880

Poraj

 Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury
ul. Piłsudskiego 14

881

Poraj

 Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia
ul. Strażacka 1

882

Choroń
gm. Poraj

 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej
ul. Szkolna 9

883

Gdynia

 Rozbudowa ul. Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. Chylońską II do
skrzyżowania z ul. Kcyńską

884

Konopiska

 Przebudowa i remont Domu Sołeckiego „Wygodzianka”
Wygoda 17

885

Sanok

 Modernizacja Placu Św. Michała wraz z przyległymi ulicami

886

Łazy

 Modernizacja budynku dworca PKP wraz z centrum Łaz

887

Pustków – Osiedle
Gmina Dębica

 Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego

888

Świerklaniec

 Modernizacja amfiteatru w ramach projektu „Konserwacja zabytkowych obiektów założeń
Pałacowo – parkowych jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej”

889

Nowe Chechło
gm. Świerklaniec

 Rewitalizacja przestrzeni publicznej bazy sportowo – rekreacyjnej
ul. Leśna

890

Świerklaniec

 Rewitalizacja obszaru przy ul. Głównej wraz z zagospodarowaniem przyległego skweru

891

 Świniary

 Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę boisk
do siatkówki i koszykówki

892

Świniary

 Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

893

Grobla

 Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji

894

Grobla

 Termomodernizacja Zespołu Szkół

895

Drwinia

 Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

896

Drwinia

 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z odnową terenu wokół budynku

897

Dziewin

 Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

898

 Dziewin

 Modernizacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez budowę bieżni
i placu zabaw dla dzieci

899

Mikluszowice

 Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego poprzez modernizację
placu zabaw i utworzenie skateparku

900

Ciężkowice

 Rewitalizacja Zabytkowego układu urbanistycznego Rynku