Konferencja prasowa na terenie Politechniki Białostockiej patrona naukowego Konkursu

14 mar 2023 Wróć

15 marca 2023 roku o godz. 14 w auli C WBiNŚ odbędzie się konferencja prasowa poświęcona trwającej 27. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”, która odbywa się pod patronatem: Ministra Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 13 Marszałków Województw,11 Politechnik, Związku Powiatów Polskich, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2023 r., wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.

W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele instytucji sprawujących patronat merytoryczny i naukowy nad Konkursem oraz Laureatów z województwa podlaskiego.

Konferencja prasowa -27. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” 15.03.2023 r. (środa)  godzina 14:00

miejsce: Politechnika Białostocka, Aula C im. prof. A. Królikowskiego,

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, ul. Wiejska 45 E,Białystok

Zaproszeni goście:

 1. dr hab.inż. Jerzy Obolewicz – prof. Instytutu Naukowego Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych – Juror
 2. dr hab. inż. Janusz Krentowski, prof. PB – reprezentujący patrona Konkursu, Juror
 3. dr hab. inż. Marta Kosior – Kazberuk, prof. PB – rektor Politechniki Białostockiej – patron naukowy Konkursu.
 4. Krzysztof Ciuńczyk  – Przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – patron Konkursu
 5. Przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego  – patron Konkursu
 6. Przedstawiciel WINB w Białymstoku
 7. Małgorzata Andron – pracownia konserwacji zabytków Białystok – laureat Konkursu
 8. Dyrektor firmy Budimex w Białymstoku – Laureata Konkursu
 9. Grzegorz Piekarski – Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego – Laureat Konkursu
 10. Piotr Siniakowicz – Burmistrz Siemiatycz- Laureat Konkursu
 11. Robert Plewiński – Dyrektor Konkursu

https://pb.edu.pl/2023/03/13/27-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-modernizacja-roku-budowa-xxi-w/